Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obecný úrad Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Kalendár separovaného zberu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 453
TÝŽDEŇ: 3167
CELKOM: 274652

Obsah

VZN

VZN č. 3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí Stiahnuté: 49x

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. Stiahnuté: 43x

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 35x

VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 58x

VZN č. 3/2016 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Batizovce Stiahnuté: 331x

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce Stiahnuté: 152x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Stiahnuté: 142x

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 161x

VZN č. 2/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O Batizovce Stiahnuté: 145x

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 546x

VZN 1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 173x

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 143x

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 136x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 195x

VZN č. 6/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Stiahnuté: 156x

VZN č. 1/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Stiahnuté: 136x

VZN č. 7/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnu č. 2 ÚPN Stiahnuté: 147x

VZN č. 4/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 154x

VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stiahnuté: 134x

VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia... Stiahnuté: 156x

Stránka