Obec Batizovce
Obec Batizovce

Aktuality

Zobrazeno 31-60 z 175
Zber nepotrebného železa 1

Zber nepotrebného železa

Dátum: 5. 5. 2021

DHZ Batizovce oznamuje občanom, že dňa 18.5 a 19.5. 2021
v popoludňajších hodinách od 15.00 hod. bude prebiehať zber nepotrebného železného odpadu

Ďakujeme 1

Ďakujeme - testovanie sa uskutočnilo v sobotu 01.05.2021

Dátum: 1. 5. 2021

Testovanie občanov na ochorenie COVID19 sa v našej obci prebehlo v sobotu dňa 01.05.2021.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021 1

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021

Dátum: 29. 4. 2021

Od 3. mája do 13. júna 2021 bude na Slovensku prebiehať asistované sčítavanie obyvateľov.

Slovenská pošta - zmena od 01.05.2021 1

Slovenská pošta - zmena od 01.05.2021

Dátum: 27. 4. 2021

Slovenská pošta a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2021 bude na pošte Batizovce realizovaná trvalá zmena hodín pre verejnosť .......

Zber papiera 27.04.2021 1

Zber papiera 27.04.2021

Dátum: 26. 4. 2021

Spoločnosť Brantner dňa 27.4. uskutoční výkup papiera a použitého kuchynského oleja v čase 15.30-16.30 h. pri Kultúrnom dome.

Testovanie sa uskutoční v sobotu 03.04.2021 1

Testovanie sa uskutoční v sobotu 01.05.2021

Dátum: 26. 4. 2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 sa uskutoční v našej obci v sobotu 01.05.2021 od 08.00 hod. - do 13.00 hod. Pre viac informácií čítajte ďalej .....

Našiel sa..----- 1

Našiel sa........

Dátum: 24. 4. 2021

V piatok sa našiel na ihrisku na Záhradnej ulici mobilný telefón. Prosím kontaktovať nálezcu na 0949257396

Samosčítanie obyvateľov sa skončilo 31.03.2021 2

Samosčítanie obyvateľov sa skončilo 31.03.2021

Dátum: 7. 4. 2021

Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí sa sčítali v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. V našej obci sa sčítalo 68% obyvateľov.

Krehká krása Batizoviec 2021 1

Krehká krása Batizoviec 2021

Dátum: 31. 3. 2021

Podtatranské osvetové stredisko Vám prináša vyhodnotenie celoslovenskej súťaže a prehliadky veľkonočných vajíčok.

Zber elektro odpadu 1

Zber elektroodpadu

Dátum: 31. 3. 2021

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že v našej obci bude prebiehať zber elektroodpadu.

Jarné upratovanie 1

Jarné upratovanie

Dátum: 31. 3. 2021

V rámci jarného upratovania bude pristavený veľkoobjemový kontajner pri križovatke pri potoku pri Obecnom úrade.

Stavebný úrad - spoločný obecný úrad Batizovce 1

Stavebný úrad - spoločný obecný úrad Batizovce

Dátum: 22. 2. 2021

Na doručovanie písomnosti pre stavebný úrad (Ing. Miriam Závacká), ako aj na samotné stavebné konania platia do do ODVOLANIA rovnaké obmedzenia ako v prípade obecného úradu.

Obecný úrad bude pre verejnosť od 21.12.2020 - do 10.01.2021 uzatvorený 1

Obecný úrad bude pre verejnosť do ODVOLANIA uzatvorený

Dátum: 22. 2. 2021

Oznamujeme občanom, že v zmysle nariadenia vlády SR (zákaz vychádzania) bude do obecný úrad pre verejnosť do ODVOLANIA uzatvorený. Zamestnanci obce budú stránky vybavovať výhradne elektronickou komunikáciou (telefón, slovensko.sk, email).

Zákaz vychádzanie bol predĺžený do 07.02.2021 1

Zákaz vychádzanie bol predĺžený

Dátum: 8. 2. 2021

Vláda predĺžila zákaz vychádzania počas trvania núdzového stavu najneskôr však do jeho konca dňa 19.03.2021. Zákaz vychádzania sa riadi platným COVID automatom. O aktuálnej situácii Vás budeme informovať.

Spolu sme to zvládli 1

Spolu sme to zvládli

Dátum: 9. 11. 2020

V dňoch 31.10, 01.11, 07.11. a 08.11.2020 prebehlo celoplošné testovanie na respiračné ochorenie COVID-19. V našej obci boli vytvorené dve odberné miesta. Počas testovania sme nezaznamenali žiadne komplikácie a celý proces prebehol v pokojnej a disciplinovanej atmosfére. Poďakovanie za obetavú prácu patrí všetkým, ktorí sa priamo na testovaní zúčastnili ako dobrovoľníci, administratívni pracovníci, zdravotníci a zamestnanci obce. Nemôžeme samozrejme vynechať ani prácu členov DHZ Batizovce a príslušníkov Polície a ozbrojených síl SR. Bez vzájomnej spolupráce zložiek verejnej a štátnej správy ako aj všetkých dobrovoľníkov by zorganizovanie takejto veľkej akcie nebolo možné. V neposlednej rade patrí poďakovanie aj všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili a preukázali veľkú dávku zodpovednosti pri predchádzaniu prípadnému ohrozeniu verejného zdravia. Na záver by som sa ako starosta obce chcel ešte raz úprimne poďakovať všetkým za zvládnutie celoplošného testovania v našej obci.

Obecný úrad Batizovce bude pracovať v obmedzenom režine 1

Obecný úrad Batizovce bude pracovať v obmedzenom režime

Dátum: 16. 10. 2020

Od 19.10.2020 bude Obecný úrad Batizovce pracovať v obmedzenom režime. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom súbore.

#

Stúpajúca hladina povrchových vôd v katastroch obcí Batizovce a Gerlachov

Dátum: 13. 10. 2020

Vzhľadom na pretrvávajúce daždivé počasie starostovia obcí Batizovce a Gerlachov vykonali dňa 13.10.2020 kontrolu vodných tokov a vodozádržných opatrení v katastroch obcí Batizovce a Gerlachov. Kontrolou zistili zvýšené avšak nie kritické hladiny miestnych vodných tokov. Situáciu budú aj naďalej monitorovať a v prípade potreby zabezpečia nasadenie techniky na výkon opatrení na predchádzanie škodových udalostí. Starostovia odporúčajú občanom zabezpečiť svoj majetok a jeho ochranu hlavne formou uzatvorenia majetkových poistných zmlúv.

štatistický úrad SR  - tlačová správa 1

štatistický úrad SR - tlačová správa

Dátum: 24. 9. 2020

štatistický úrad SR zverejnil tlačovú správu o sčítaní obyvateľov domov a bytov. Nájdete ju v ppriloženom PDF súbore

ZBIERAJ ZELENÉ KILOMETRE ŠETRI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYHRAJ 2

ZBIERAJ ZELENÉ KILOMETRE ŠETRI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYHRAJ

Dátum: 22. 9. 2020

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil súťaž "Zbieraj zelené kilometre" ktorá trvá od 16.09.2020 - do 31.12.2020. Podrobné informácie nájdete v priloženom. PDF úbore

#

Pietny akt kladenia vencov

Dátum: 27. 8. 2020

Pri príležitosti 76. výročia SNP sa 26.augusta 2020 o 16.30 hod. v parku pred obecným úradom uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Poďakovanie patrí predtaviteľom a zamestnancom obce, poslancom OcZ,SZPFB a zástupcom miestnych organizácií, ktorí sa tejto spomienkovej akcii zúčastnnili

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. - informuje 1

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. - informuje

Dátum: 20. 8. 2020

S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb. 1

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb.

Dátum: 10. 8. 2020

V týchto týždňoch bude spoločnosť Slovak Telekom a.s. finišovať s realizáciou výstavby vysoko rýchlostnej optickej siete v našej obci. Slovak Telekom a.s. ponúka svoje služby (internet, telefónne služby a Magio TV) prostredníctvom novovybudovanej optickej sieti.

Zber elektroodpadu 1

Zber elektroodpadu

Dátum: 7. 8. 2020

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že v našej obci bude prebiehať zber elektro odpadu. Tentokrát, nebude zber prebiehať po jednotlivých domoch, ako ste boli na to zvyknutí, ale elektro odpad je potrebné doniesť na dvor Obecného úradu

JURKOVIČOVA 1

ulica JURKOVIČOVA - začíname 03.08.2020

Dátum: 29. 7. 2020

Dlho očakávaná rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jurkovičovej sa začne 03. augusta 2020. Ide o finančné náročný projekt a jeho realizácia bude trvať niekoľko týždňov (odhadovaná doba je 8 týždňov). Dotknutých občanov žiadame o trpezlivosť a spoluprácu. V súvislosti s touto rekonštrukciou dôjde aj k dočasnému obmedzeniu pohybu motorových vozidiel. Stavba bude riadne označená dopravným značením. Výsledkom bude úplne nová miestna komunikácia na ktorú občania čakajú už niekoľko rokov. Veríme, že nová komunikácia nám bude dobre slúžiť veľa rokov.

Sčítanie domov a bytov 1. 6. 2020 - 12. 2. 2021 1

Sčítanie domov a bytov 1. 6. 2020 - 12. 2. 2021

Dátum: 29. 7. 2020

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

PLánovaná odstávka dodávky elektrrickej energie 27. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h 1

Plánovaná odstávka dodávky elektrickej energie dňa 27. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h

Dátum: 28. 7. 2020

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Dátum: 23. 7. 2020

Oznamujeme občanom, že zamestnankyňa Spoločného obecného úradu Batizovce (stavebný úrad) Ing. Miriam Závacká od 27.07. - do 10.08.2020 čerpá dovolenku a preto nebude stránkam priamo prístupná. Potrebnú agendu a žiadosti smerované na stavebný úrad, môžete bez obmedzenia podať na podateľni Obecného úradu Batizovce alebo obecných úradov Mengusovce, Gerlachov a Štôla (podľa miestnej príslušnosti) počas úradných hodín.

Posledná rozlučka s evanjelickým farárom Mgr. Jánom Bakalárom 1

Posledná rozlúčka s evanjelickým farárom Mgr. Jánom Bakalárom

Dátum: 23. 7. 2020

Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti... so zármutkom v srdci vám oznamujeme, že Pán života i smrti povolal si do večnosti svojho služobníka, evanjelického farára Mgr. Jána Bakalára. Posledná rozlúčka s nim bude sa konať v sobotu 25.7.2020 v chráme Božom v Prešove, odkiaľ ho vyprevadíme na miesto posledného odpočinku do rodnej obce v Kukovej. Ak by ste mali záujem o dopravu na pohreb brata farára. Volajte na OÚ do piatku 11:00. Odchod autobusu bude o 10:00 z Gerlachova a o 10:10 z Batizoviec.

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb. 2

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb.

Dátum: 13. 7. 2020

Pre občanov ulíc Záhradná, Tatranská, Športová, Horská, Kvetná a K potoku začne spoločnosť Slovak Telekom a.s. ponúkať svoje služby (internet, telefónne služby a Magio TV) prostredníctvom novovybudovanej optickej sieti už v najbližších týždňoch

#

Výzva na realizáciu plánovaných prekopávok na Jurkovičovej ulici

Dátum: 13. 7. 2020

z dôvodu blížiacej sa plánovanej rekonštrukcie Jurkovičovej ulice, ktorá by mala prebehnúť počas letných mesiacov tohto roku, vyzývame občanov, ktorí akýmkoľvek spôsobom plánujú v rámci svojich stavebných projektov zasahovať do cestného telesa na Jurkovičovej ulici (plánované prekopávky), aby tieto zrealizovali najneskôr v termíne do 15.07.2020.
Vzhľadom na záručné podmienky dodávateľa, po zrealizovaní rekonštrukcie Jurkovičovej ulice, nebude možné udeliť súhlas na prekopávku komunikácie počas celej záručnej doby.
Za porozumenie ďakujem,
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Zobrazeno 31-60 z 175

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom