Obec Batizovce
Obec Batizovce

Aktuality

Zobrazené 151-180 z 308
Stavebný úrad - oznam

Stavebný úrad - oznam

Dátum: 28. 7. 2021

Od 29.07. - do 06.08.2021 pracovníčka Stavebného úradu čerpá dovolenku.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vyzýva občanov k opatrnosti 1

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vyzýva občanov k opatrnosti

Dátum: 26. 7. 2021

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov upozorňuje na pochybné praktiky predajcov energií a vyzýva k opatrnosti hlavne starších občanov

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 12. 7. 2021

pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 18. august 2021 od 08:00 h do 13:30 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 8. 7. 2021

pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 10. august 2021 od 11:00 h do 13:30 h

Stavebný úrad - oznam 1

Stavebný úrad - oznam

Dátum: 7. 7. 2021

Zajtra 08.07.2021 bude pracovníčka Spoločného stavebného úradu Batizovce Ing. Miriam Závacká pre verejnosť dostupná v kancelárii na obecnom úrade v Bastizovciach v čase od 7.30 hod. - do 10.30 hod.

Knižnica bude otvorená 1

Knižnica bude otvorená

Dátum: 6. 7. 2021

Vedúca knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica bude otvorená počas letných prázdnin v tieto dni: 20.07.2021 a 17.08. 2021

Biologicky rozložiteľný odpad 1

Biologicky rozložiteľný odpad

Dátum: 1. 7. 2021

Aký je rozdiel medzi BRO - biologicky rozložiteľným odpadom a BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Povinnosť zabezpečiť nádoby s odpadom pred prístupom medveďa hnedého 1

Povinnosť zabezpečiť nádoby s odpadom pred prístupom medveďa hnedého

Dátum: 1. 7. 2021

Na základe zvýšeného výskytu medveďa hnedého (Ursus arctos) upozorňujeme na zákonnú povinnosť pôvodcov odpadom zabezpečiť nádoby s odpadom pred prístupom medveďa hnedého.

BRKO - čestné prehlásenie

BRKO - čestné prehlásenie

Dátum: 29. 6. 2021

Zákon o odpadoch ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRO z kuchýň) a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO zo záhrad).

Obecná knižnica Batizovce 1

Obecná knižnica Batizovce

Dátum: 17. 6. 2021

Obecná knižnica v Batizovciach sa v roku 2020 prvý krát zapojila do grantového projektu pod názvom „Akvizícia knižničných dokumentov.“ Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Náš projekt bol úspešný a vďaka tomu sme náš knižničný fond mohli rozšíriť o 191 kníh v hodnote 2000 eur

Spoločnosť Vares s.r.o. oznamuje zmenu poštovej adresy

Spoločnosť Vares s.r.o. oznamuje zmenu poštovej adresy

Dátum: 16. 6. 2021

Svoje písomnosti pre spoločnosť Vares s.r.o. zasielajte na:
Vares, s.r.o.
Medený Hámor 6541/15
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Máte doma žumpu ? pozorne čítajte 1

Máte doma žumpu ? pozorne čítajte

Dátum: 8. 6. 2021

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje občanov....

Očkovanie pre seniorov 1

Očkovanie pre seniorov

Dátum: 12. 5. 2021

v spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a Mesta Svit bola Obec Batizovce oslovená s ponukou zabezpečenia očkovania proti respiračnému ochoreniu COVID19 vakcínou Pfizer od spoločnosti BioNTech.

Zber nepotrebného železa 1

Zber nepotrebného železa

Dátum: 5. 5. 2021

DHZ Batizovce oznamuje občanom, že dňa 18.5 a 19.5. 2021
v popoludňajších hodinách od 15.00 hod. bude prebiehať zber nepotrebného železného odpadu

Ďakujeme 1

Ďakujeme - testovanie sa uskutočnilo v sobotu 01.05.2021

Dátum: 1. 5. 2021

Testovanie občanov na ochorenie COVID19 sa v našej obci prebehlo v sobotu dňa 01.05.2021.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021 1

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 2021

Dátum: 29. 4. 2021

Od 3. mája do 13. júna 2021 bude na Slovensku prebiehať asistované sčítavanie obyvateľov.

Slovenská pošta - zmena od 01.05.2021 1

Slovenská pošta - zmena od 01.05.2021

Dátum: 27. 4. 2021

Slovenská pošta a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2021 bude na pošte Batizovce realizovaná trvalá zmena hodín pre verejnosť .......

Zber papiera 27.04.2021 1

Zber papiera 27.04.2021

Dátum: 26. 4. 2021

Spoločnosť Brantner dňa 27.4. uskutoční výkup papiera a použitého kuchynského oleja v čase 15.30-16.30 h. pri Kultúrnom dome.

Testovanie sa uskutoční v sobotu 03.04.2021 1

Testovanie sa uskutoční v sobotu 01.05.2021

Dátum: 26. 4. 2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 sa uskutoční v našej obci v sobotu 01.05.2021 od 08.00 hod. - do 13.00 hod. Pre viac informácií čítajte ďalej .....

Našiel sa..----- 1

Našiel sa........

Dátum: 24. 4. 2021

V piatok sa našiel na ihrisku na Záhradnej ulici mobilný telefón. Prosím kontaktovať nálezcu na 0949257396

Samosčítanie obyvateľov sa skončilo 31.03.2021 2

Samosčítanie obyvateľov sa skončilo 31.03.2021

Dátum: 7. 4. 2021

Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí sa sčítali v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. V našej obci sa sčítalo 68% obyvateľov.

Krehká krása Batizoviec 2021 1

Krehká krása Batizoviec 2021

Dátum: 31. 3. 2021

Podtatranské osvetové stredisko Vám prináša vyhodnotenie celoslovenskej súťaže a prehliadky veľkonočných vajíčok.

Zber elektro odpadu 1

Zber elektroodpadu

Dátum: 31. 3. 2021

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že v našej obci bude prebiehať zber elektroodpadu.

Jarné upratovanie 1

Jarné upratovanie

Dátum: 31. 3. 2021

V rámci jarného upratovania bude pristavený veľkoobjemový kontajner pri križovatke pri potoku pri Obecnom úrade.

Stavebný úrad - spoločný obecný úrad Batizovce 1

Stavebný úrad - spoločný obecný úrad Batizovce

Dátum: 22. 2. 2021

Na doručovanie písomnosti pre stavebný úrad (Ing. Miriam Závacká), ako aj na samotné stavebné konania platia do do ODVOLANIA rovnaké obmedzenia ako v prípade obecného úradu.

Obecný úrad bude pre verejnosť od 21.12.2020 - do 10.01.2021 uzatvorený 1

Obecný úrad bude pre verejnosť do ODVOLANIA uzatvorený

Dátum: 22. 2. 2021

Oznamujeme občanom, že v zmysle nariadenia vlády SR (zákaz vychádzania) bude do obecný úrad pre verejnosť do ODVOLANIA uzatvorený. Zamestnanci obce budú stránky vybavovať výhradne elektronickou komunikáciou (telefón, slovensko.sk, email).

Zákaz vychádzanie bol predĺžený do 07.02.2021 1

Zákaz vychádzanie bol predĺžený

Dátum: 8. 2. 2021

Vláda predĺžila zákaz vychádzania počas trvania núdzového stavu najneskôr však do jeho konca dňa 19.03.2021. Zákaz vychádzania sa riadi platným COVID automatom. O aktuálnej situácii Vás budeme informovať.

Spolu sme to zvládli 1

Spolu sme to zvládli

Dátum: 9. 11. 2020

V dňoch 31.10, 01.11, 07.11. a 08.11.2020 prebehlo celoplošné testovanie na respiračné ochorenie COVID-19. V našej obci boli vytvorené dve odberné miesta. Počas testovania sme nezaznamenali žiadne komplikácie a celý proces prebehol v pokojnej a disciplinovanej atmosfére. Poďakovanie za obetavú prácu patrí všetkým, ktorí sa priamo na testovaní zúčastnili ako dobrovoľníci, administratívni pracovníci, zdravotníci a zamestnanci obce. Nemôžeme samozrejme vynechať ani prácu členov DHZ Batizovce a príslušníkov Polície a ozbrojených síl SR. Bez vzájomnej spolupráce zložiek verejnej a štátnej správy ako aj všetkých dobrovoľníkov by zorganizovanie takejto veľkej akcie nebolo možné. V neposlednej rade patrí poďakovanie aj všetkým občanom, ktorí sa testovania zúčastnili a preukázali veľkú dávku zodpovednosti pri predchádzaniu prípadnému ohrozeniu verejného zdravia. Na záver by som sa ako starosta obce chcel ešte raz úprimne poďakovať všetkým za zvládnutie celoplošného testovania v našej obci.

Obecný úrad Batizovce bude pracovať v obmedzenom režine 1

Obecný úrad Batizovce bude pracovať v obmedzenom režime

Dátum: 16. 10. 2020

Od 19.10.2020 bude Obecný úrad Batizovce pracovať v obmedzenom režime. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Stúpajúca hladina povrchových vôd v katastroch obcí Batizovce a Gerlachov

Stúpajúca hladina povrchových vôd v katastroch obcí Batizovce a Gerlachov

Dátum: 13. 10. 2020

Vzhľadom na pretrvávajúce daždivé počasie starostovia obcí Batizovce a Gerlachov vykonali dňa 13.10.2020 kontrolu vodných tokov a vodozádržných opatrení v katastroch obcí Batizovce a Gerlachov. Kontrolou zistili zvýšené avšak nie kritické hladiny miestnych vodných tokov. Situáciu budú aj naďalej monitorovať a v prípade potreby zabezpečia nasadenie techniky na výkon opatrení na predchádzanie škodových udalostí. Starostovia odporúčajú občanom zabezpečiť svoj majetok a jeho ochranu hlavne formou uzatvorenia majetkových poistných zmlúv.

Zobrazené 151-180 z 308

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Tatry Podhorie - OOCR

Tatry Podhorie

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30
31
1
2
3
4

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov