Obec Batizovce
Obec Batizovce

Aktuality

Zobrazené 151-180 z 278
štatistický úrad SR  - tlačová správa 1

štatistický úrad SR - tlačová správa

Dátum: 24. 9. 2020

štatistický úrad SR zverejnil tlačovú správu o sčítaní obyvateľov domov a bytov. Nájdete ju v ppriloženom PDF súbore

ZBIERAJ ZELENÉ KILOMETRE ŠETRI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYHRAJ 2

ZBIERAJ ZELENÉ KILOMETRE ŠETRI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYHRAJ

Dátum: 22. 9. 2020

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil súťaž "Zbieraj zelené kilometre" ktorá trvá od 16.09.2020 - do 31.12.2020. Podrobné informácie nájdete v priloženom. PDF úbore

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Dátum: 27. 8. 2020

Pri príležitosti 76. výročia SNP sa 26.augusta 2020 o 16.30 hod. v parku pred obecným úradom uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Poďakovanie patrí predtaviteľom a zamestnancom obce, poslancom OcZ,SZPFB a zástupcom miestnych organizácií, ktorí sa tejto spomienkovej akcii zúčastnnili

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. - informuje 1

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. - informuje

Dátum: 20. 8. 2020

S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb. 1

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb.

Dátum: 10. 8. 2020

V týchto týždňoch bude spoločnosť Slovak Telekom a.s. finišovať s realizáciou výstavby vysoko rýchlostnej optickej siete v našej obci. Slovak Telekom a.s. ponúka svoje služby (internet, telefónne služby a Magio TV) prostredníctvom novovybudovanej optickej sieti.

Zber elektroodpadu 1

Zber elektroodpadu

Dátum: 7. 8. 2020

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že v našej obci bude prebiehať zber elektro odpadu. Tentokrát, nebude zber prebiehať po jednotlivých domoch, ako ste boli na to zvyknutí, ale elektro odpad je potrebné doniesť na dvor Obecného úradu

JURKOVIČOVA 1

ulica JURKOVIČOVA - začíname 03.08.2020

Dátum: 29. 7. 2020

Dlho očakávaná rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jurkovičovej sa začne 03. augusta 2020. Ide o finančné náročný projekt a jeho realizácia bude trvať niekoľko týždňov (odhadovaná doba je 8 týždňov). Dotknutých občanov žiadame o trpezlivosť a spoluprácu. V súvislosti s touto rekonštrukciou dôjde aj k dočasnému obmedzeniu pohybu motorových vozidiel. Stavba bude riadne označená dopravným značením. Výsledkom bude úplne nová miestna komunikácia na ktorú občania čakajú už niekoľko rokov. Veríme, že nová komunikácia nám bude dobre slúžiť veľa rokov.

Sčítanie domov a bytov 1. 6. 2020 - 12. 2. 2021 1

Sčítanie domov a bytov 1. 6. 2020 - 12. 2. 2021

Dátum: 29. 7. 2020

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

PLánovaná odstávka dodávky elektrrickej energie 27. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h 1

Plánovaná odstávka dodávky elektrickej energie dňa 27. august 2020 od 08:00 h do 15:30 h

Dátum: 28. 7. 2020

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Dátum: 23. 7. 2020

Oznamujeme občanom, že zamestnankyňa Spoločného obecného úradu Batizovce (stavebný úrad) Ing. Miriam Závacká od 27.07. - do 10.08.2020 čerpá dovolenku a preto nebude stránkam priamo prístupná. Potrebnú agendu a žiadosti smerované na stavebný úrad, môžete bez obmedzenia podať na podateľni Obecného úradu Batizovce alebo obecných úradov Mengusovce, Gerlachov a Štôla (podľa miestnej príslušnosti) počas úradných hodín.

Posledná rozlučka s evanjelickým farárom Mgr. Jánom Bakalárom 1

Posledná rozlúčka s evanjelickým farárom Mgr. Jánom Bakalárom

Dátum: 23. 7. 2020

Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti... so zármutkom v srdci vám oznamujeme, že Pán života i smrti povolal si do večnosti svojho služobníka, evanjelického farára Mgr. Jána Bakalára. Posledná rozlúčka s nim bude sa konať v sobotu 25.7.2020 v chráme Božom v Prešove, odkiaľ ho vyprevadíme na miesto posledného odpočinku do rodnej obce v Kukovej. Ak by ste mali záujem o dopravu na pohreb brata farára. Volajte na OÚ do piatku 11:00. Odchod autobusu bude o 10:00 z Gerlachova a o 10:10 z Batizoviec.

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb. 2

Slovak Telekom a.s. začne s poskytovaním svojich služieb.

Dátum: 13. 7. 2020

Pre občanov ulíc Záhradná, Tatranská, Športová, Horská, Kvetná a K potoku začne spoločnosť Slovak Telekom a.s. ponúkať svoje služby (internet, telefónne služby a Magio TV) prostredníctvom novovybudovanej optickej sieti už v najbližších týždňoch

Výzva na realizáciu plánovaných prekopávok na Jurkovičovej ulici

Výzva na realizáciu plánovaných prekopávok na Jurkovičovej ulici

Dátum: 13. 7. 2020

z dôvodu blížiacej sa plánovanej rekonštrukcie Jurkovičovej ulice, ktorá by mala prebehnúť počas letných mesiacov tohto roku, vyzývame občanov, ktorí akýmkoľvek spôsobom plánujú v rámci svojich stavebných projektov zasahovať do cestného telesa na Jurkovičovej ulici (plánované prekopávky), aby tieto zrealizovali najneskôr v termíne do 15.07.2020.
Vzhľadom na záručné podmienky dodávateľa, po zrealizovaní rekonštrukcie Jurkovičovej ulice, nebude možné udeliť súhlas na prekopávku komunikácie počas celej záručnej doby.
Za porozumenie ďakujem,
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Opatrenia na zabránenie a predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Opatrenia na zabránenie a predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Dátum: 1. 7. 2020

Na základe získaných informácií o plánovanom návrate obyvateľov Slovenskej republiky zo zahraničia v priebehu letnej turistickej sezóny a z dôvodu zabránenia a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území SR Vás týmto žiadame poučiť a informovať obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. ,,nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o nasledovnom:

Vymenovanie riaditeľky ZŠ Batizovce 1

Vymenovanie riaditeľky ZŠ Batizovce

Dátum: 23. 6. 2020

Starosta JUDr. Gabriel Bodnár, dňa 23.06.2020, na základe návrhu Rady školy vymenoval do funkcie riaditeľky ZŠ Batizovce Mgr. Zuzanu Kľocovú na funkčné obdobie 2020 - 2025.
Prajeme veľa úspechov.

Knižnica opäť otvorená 1

Knižnica opäť otvorená

Dátum: 17. 6. 2020

Vážení čitatelia. S radosťou Vám oznamujeme, že obecná knižnica bude otvorená od 30.06.2020 - do 31.07.2020 každý UTOROK v čase od 15.00 hod. - do 19.00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu

Pozor na nekalé praktiky podomových predajcov 1

Pozor na nekalé praktiky podomových predajcov

Dátum: 16. 6. 2020

Podomoví predajcovia často používajú nekalé praktiky až klamstvá. Predstavia sa ako zástupcovia ÚRSO, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo súčasného dodávateľa elektriny či plynu. Pod zámienkou kontroly vylákajú od spotrebiteľa aktuálnu zmluvu a posledné ročné vyúčtovanie. Z týchto dokumentov odčítajú údaje potrebné na uzatvorenie novej zmluvy s dodávateľom, ktorého v skutočnosti zastupujú, ako sú identifikačné údaje spotrebiteľa, číslo odberného miesta či informácie o súčasnom dodávateľovi, ktorému zašlú, v mene spotrebiteľa, výpoveď zmluvy.

Plánované prerušenie distribúcie elektriky 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriky

Dátum: 16. 6. 2020

Vážený zákazník,
pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 20. júl 2020 od 12:00 h do 15:00 h
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť. Podrobný rozpis odberných miest nájdete v prílohe.

Batizovce očami detí - výstava 1

Batizovce očami detí - výstava

Dátum: 3. 6. 2020

Diela detí si môžete pozrieť v stredu a vo štvrtok (10.- 11.6.2020) v sále KD od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod.
Víťazov súťaže určia návštevníci výstavy, a to hlasovaním
v kategóriách MŠ (0 rokov - predškoláci)
a ZŠ ( 1. ročník – 9.ročník).

Porucha vodovodu Batizovce ul Jurkovičova 1

Porucha vodovodu Batizovce ul Jurkovičova

Dátum: 3. 6. 2020

oznamujeme Vám, že dnes 3.6.2020 od 9:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Batizovce na ul. Jurkovičovej.

Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou. Ďakujeme za pochopenie.

ROZANA - rozhlas v mobile 1

ROZANA - rozhlas v mobile

Dátum: 1. 6. 2020

Spúšťame pre Vás novú mobilnú aplikáciu ROZANA. Prostredníctvom tejto appky si budete môcť vypočuť hlásenia obecného rozhlasu priamo vo Vašom mobile (smartphone Android alebo Apple). Nainštalujte si aplikáciu ROZANA, zaregistrujte sa a získajte prístup k hláseniam obecného rozhlasu, k správam, k dokumentom a k anketám. Aplikácia je bezplatná na jej používanie potrebujete smartphone a pripojenie na internet (mobilné dáta alebo wifi)

SAD Prešov a.s. - posilnenie spojov prímestskej autobusovej dopravy 1

SAD Prešov a.s. - posilnenie spojov prímestskej autobusovej dopravy

Dátum: 1. 6. 2020

Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. posilňuje od pondelka 1. júna 2020 spoje prímestskej autobusovej dopravy. Dôvodom je návrat detí do škôl. Nejde však o zavedenie klasického plného školského režimu cestovných poriadkov. Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja bol vypracovaný a v spolupráci so spol. IDS Východ vyhodnotený zoznam požiadaviek obcí a riaditeľov škôl/škôlok na vedenie školských spojov.
Aktuálne cestovné poriadky (platnosť 1. 6. - 30. 6. 2020) sú zverejnené k nahliadnutiu na webovej stránke dopravcu - www.sadpp.sk. Aktuálne prebieha prenos dát aj na stránku www.cp.sk .

Obecný úrad bude od 22.05.2020 prístupný v štandardných úradných hodinách 2

Obecný úrad bude od 22.05.2020 prístupný v štandardných úradných hodinách

Dátum: 20. 5. 2020

Na základe prijatých opatrení vlády SR a usmernení hlavného hygienika, bude obecný úrad Batizovce od 22.05.2020 prístupný verejnosti v štandardných úradných hodinách

Zber železného odpadu 1

Zber železného odpadu

Dátum: 13. 5. 2020

DHZ Batizovce oznamuje občanom, že dňa 19. a 20. 5. v popoludňajších hodinách od 15.00 hod. bude prebiehať zber nepotrebného železného odpadu. Ak máte záujem odovzdať železný odpad našim hasičom môžete svoju požiadavku nahlásiť telefonicky na:
Ľubomír Šoltís 0907 181 427
Obecný úrad - 052 / 77 56 312.
Odovzdaním odpadu podporíte činnosť a prácu DHZ Batizovce a zabezpečíte, aby železný odpad neskončil v intraviláne.

Odcudzené dreviny

Odcudzené dreviny

Dátum: 13. 5. 2020

V rámci projektu sa nám podarilo zrealizovať relaxačno - náučnú vyhliadku „Tatry na dlani“ s veľmi pozitívnou odozvou od občanov.
Súčasťou projektu boli aj živé ukážky miestnych biotopov. Projekt slúži na vzdelávanie nám všetkým.
Z ukážkovej skalky boli odcudzené živé dreviny a tak už ich nemôžeme ukázať naším deťom a iným záujemcom. Nebuďme benevolentní k takejto činnosti a nahláste na obecný úrad podobné udalosti. Obec prijeme potrebné opatrenia a vinníka predvolá v rámci správneho konania.
Touto cestou všetci "ĎAKUJEME" občanovi, ktorý zo skalky odcudzil dva kusy  Borovice horskej.

Dokážu upratať po neporiadnikoch.......

Dokážu upratať po neporiadnikoch.......

Dátum: 11. 5. 2020

Dve mladé dievčatá Kika a Kika sa už nemohli pozerať na neporiadok v blízkosti Batizovského potoka a v piatok 08. mája sa vybrali do miestnej lokality .."pod brehom", trošku poupratovať. Dievčatá vyzbierali niekoľko veľkých plastových vriec odpadu. Obec zabezpečila likvidáciu vyzbieraného odpadu. Ďalšia spoločná "upratovacia" brigáda je naplánovaná na piatok 15. mája 2020 so stretávkou o 13.00 hod. pred OcÚ Batizovce. Ak máte chuť, pripojte sa k dievčatám a pomôžte odpratať neporiadok po neohľaduplných ľuďoch, ktorým nerobí problém vytvárať nelegálne skládky a porušovať zákony. Dievčatám za ch nápad a iniciatívu ďakujeme.

VSD a.s. informuje o plánovanej  prerušenie distribúcie elektriny 1

VSD a.s. informuje o plánovanej prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 30. 4. 2020

Vážený zákazník,
pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 20. máj 2020 od 12:10 h do 14:40 h

PSK Prešov informuje 1

PSK Prešov informuje

Dátum: 30. 4. 2020

Vzhľadom na snahu o postupný návrat do bežného režimu života Prešovský samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení, ktorými bola snaha  zastaviť šírenie ochorenia Covid-19 v SR.

V rámci jarného upratovania je pristavený veľko objemový kontajner.

V rámci jarného upratovania je pristavený veľko objemový kontajner.

Dátum: 28. 4. 2020

V rámci jarného upratovania je pristavený veľko objemový kontajner pri križovatke pri potoku pri Obecnom úrade. Kontajner sa nebude premiestňovať po obci ako ste boli na to zvyknutí v predchádzajúcich rokoch, ale zostane na jednom mieste, aby sme predišli vynášaniu vecí z kontajnera. Otvorený bude od 8.00 – 19.00 hod., každý deň okrem nedele. Žiadame Vás o dodržanie určeného času. Je zakázané nechávať odpad pri kontajneri. Kontajner bude monitorovaný kamerovým systémom. Je zakázané do neho umiestňovať elektroodpad, nebezpečný odpad, stavebný odpad , odpad zo záhrad.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami - informuje 1

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami - informuje

Dátum: 24. 4. 2020

V CSS Domov pod Tatrami bolo dňa 20. 04. 2020 vykonané testovanie na COVID – 19 u všetkých zamestnancov a klientov zariadenia.

Zobrazené 151-180 z 278

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29 30 31

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov