Obec Batizovce
Obec Batizovce

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 10. august 2021 od 11:00 h do 13:30 h

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Číslo elektromeru ČOM Mesto/obec Ulica Číslo domu
000000000060316745 0001298888 Batizovce Batizovce 0
000000000012598918 0001457935 Batizovce Batizovce 286/4
000000000000052472 0001417831 Batizovce Batizovce 333
000000000030004397 0001487866 Batizovce Bez ulice 1 0
000000000030031931 0001460770 Batizovce Bez ulice 1 0
000000000021103087 0000626653 Batizovce Komenského 0
000000000045183509 0001272897 Batizovce Komenského 0
000000000000066925 0000522819 Batizovce Komenského 291
000000000100252832 0000523023 Batizovce Komenského 292
000000000012100701 0000594227 Batizovce Komenského 293/2
000000000020811178 0000523027 Batizovce Komenského 294
000000000024360352 0000523032 Batizovce Komenského 295
000000000021442748 0000523035 Batizovce Komenského 296
000000000022252001 0000523039 Batizovce Komenského 297
000000000030031260 0000523043 Batizovce Komenského 298
000000000030019744 0000523047 Batizovce Komenského 299
000000000030022904 0000523053 Batizovce Komenského 300
000000000006856864 0000523058 Batizovce Komenského 302
000000000000062610 0000523061 Batizovce Komenského 303
000000000030019715 0000523069 Batizovce Komenského 305
000000000004637764 0000462873 Batizovce Komenského 306
000000000000024695 0000523073 Batizovce Komenského 307
000000000002830218 0000461371 Batizovce Komenského 308
000000000003367760 0000534203 Batizovce Komenského 308
000000000003383535 0000461986 Batizovce Komenského 308
000000000030031262 0000523078 Batizovce Komenského 308
000000000030053996 0000570877 Batizovce Komenského 308
000000000020799826 0000523030 Batizovce Komenského 309
000000000004626901 0000523082 Batizovce Komenského 310
000000000030019729 0000523086 Batizovce Komenského 311
000000000021442669 0000523090 Batizovce Komenského 312
000000000004640068 0000523094 Batizovce Komenského 313
000000000020806722 0000523098 Batizovce Komenského 314
000000000004641953 0000523102 Batizovce Komenského 315
000000000008236044 0000571031 Batizovce Komenského 316
000000000021113051 0000570668 Batizovce Komenského 317
000000000011864581 0000523106 Batizovce Komenského 318
000000000011863756 0000576088 Batizovce Komenského 319
000000000022251639 0000530421 Batizovce Komenského 326
000000000004622153 0000495047 Batizovce Krátka 481
000000000004629774 0000623745 Batizovce Krátka 505
000000000030050177 0000559928 Batizovce Krátka 506
000000000045559240 0001281375 Batizovce Kukučínova 329
000000000030008329 0001440703 Batizovce Lúčna 0
000000000021440797 0000521082 Batizovce Lúčna 490
000000000030031200 0000521078 Batizovce Lúčna 492
000000000000057610 0000537073 Batizovce Lúčna 494
000000000000066926 0000481122 Batizovce Lúčna 496
000000000000057611 0000614942 Batizovce Lúčna 500
000000000061169784 0000584970 Batizovce Lúčna 502/16
000000000030005417 0000541678 Batizovce Lúčna 508
000000000004642972 0000522396 Batizovce Lúčna 510
000000000021118799 0000522328 Batizovce Lúčna 512
000000000004625762 0000470157 Batizovce Lúčna 514
000000000030014679 0001426732 Batizovce Lúčna 515
000000000000007370 0000485811 Batizovce Lúčna 516
000000000045558325 0001282308 Batizovce Lúčna 517
000000000004619745 0000522367 Batizovce Lúčna 518
000000000060317404 0001310155 Batizovce Lúčna 519
000000000030005448 0000537914 Batizovce Lúčna 520
000000000008279820 0000635613 Batizovce Lúčna 623
000000000009272539 0001517043 Batizovce Nálepkova 244
000000000008280158 0000574153 Batizovce Osloboditeľov 0
000000000021120263 0000522680 Batizovce Osloboditeľov 245/245
000000000004637376 0001374680 Batizovce Partizánska 0
000000000007013688 0000522792 Batizovce Partizánska 284
000000000004626787 0000522795 Batizovce Partizánska 285
000000000012598918 0000522799 Batizovce Partizánska 286
000000000000011299 0000522803 Batizovce Partizánska 287
000000000000041080 0000522808 Batizovce Partizánska 288
000000000007113996 0000522811 Batizovce Partizánska 289
000000000022251652 0000537677 Batizovce Partizánska 290
000000000022251668 0000522815 Batizovce Partizánska 290
000000000030018076 0001420153 Batizovce Partizánska 334/11
000000000002830226 0000523162 Batizovce Partizánska 343
000000000000062675 0001394560 Batizovce Partizánska 343/9
000000000003007108 0000523167 Batizovce Partizánska 344/11
000000000003093521 0000523171 Batizovce Partizánska 349
000000000030002669 0001410021 Batizovce Partizánska 349
000000000003169081 0000523175 Batizovce Partizánska 350
000000000000036908 0000523158 Batizovce Partizánska 351
000000000008484179 0000511825 Batizovce Partizánska 354
000000000000062672 0000462870 Batizovce Partizánska 356
000000000005529696 0000484807 Batizovce Partizánska 473
000000000000043882 0001451454 Batizovce Sládkovičova 0
000000000000002114 0001323543 Batizovce Sládkovičova 19
000000000021118796 0000523585 Batizovce Sládkovičova 450
000000000021123787 0000523589 Batizovce Sládkovičova 451
000000000000018022 0000523593 Batizovce Sládkovičova 452
000000000011899642 0000523597 Batizovce Sládkovičova 453
000000000011899294 0000523601 Batizovce Sládkovičova 454
000000000021440664 0000495700 Batizovce Sládkovičova 455
000000000021118797 0000523825 Batizovce Sládkovičova 456
000000000020809317 0000523605 Batizovce Sládkovičova 457
000000000000062673 0000523609 Batizovce Sládkovičova 458
000000000060717594 0000523613 Batizovce Sládkovičova 459
000000000020809277 0000523617 Batizovce Sládkovičova 460
000000000030019773 0000523621 Batizovce Sládkovičova 461
000000000008484613 0000523841 Batizovce Sládkovičova 462
000000000021442758 0000575718 Batizovce Sládkovičova 463
000000000021442767 0000561431 Batizovce Sládkovičova 464
000000000022251989 0000575854 Batizovce Sládkovičova 465
000000000022251845 0000569127 Batizovce Sládkovičova 466
000000000021442429 0000523833 Batizovce Sládkovičova 467
000000000021442430 0000523844 Batizovce Sládkovičova 468
000000000045558747 0000568104 Batizovce Sládkovičova 469
000000000004638014 0000589191 Batizovce Sládkovičova 470
000000000008484619 0000597955 Batizovce Sládkovičova 471
000000000020792617 0001436903 Batizovce Sládkovičova 472
000000000030053995 0000572729 Batizovce Sládkovičova 474
000000000030022901 0000448920 Batizovce Sládkovičova 475
000000000000018021 0000584984 Batizovce Sládkovičova 476
000000000000037542 0000587723 Batizovce Sládkovičova 477
000000000000062608 0000493419 Batizovce Sládkovičova 478
000000000008481874 0000561060 Batizovce Sládkovičova 479
000000000011899571 0000495055 Batizovce Sládkovičova 480
000000000000004621 0001355130 Batizovce Sládkovičova 482
000000000020800901 0000562502 Batizovce Sládkovičova 482
000000000020800911 0000481113 Batizovce Sládkovičova 482
000000000020804160 0000554345 Batizovce Sládkovičova 482
000000000030002046 0000552958 Batizovce Sládkovičova 482
000000000030067227 0000553459 Batizovce Sládkovičova 482
000000000030067230 0000552974 Batizovce Sládkovičova 482
000000000030067231 0000555975 Batizovce Sládkovičova 482
000000000060717590 0000552962 Batizovce Sládkovičova 482
000000000021103907 0000552966 Batizovce Sládkovičova 483
000000000021107330 0000561212 Batizovce Sládkovičova 483
000000000021108828 0000553028 Batizovce Sládkovičova 483
000000000030002033 0000564673 Batizovce Sládkovičova 483
000000000030031190 0000552954 Batizovce Sládkovičova 483
000000000030033341 0000553050 Batizovce Sládkovičova 483
000000000030067228 0000561118 Batizovce Sládkovičova 483
000000000030067229 0000559558 Batizovce Sládkovičova 483
000000000060717593 0000475452 Batizovce Sládkovičova 483
000000000030022902 0000579719 Batizovce Sládkovičova 484
000000000030019799 0000475668 Batizovce Sládkovičova 485
000000000008481983 0000493483 Batizovce Sládkovičova 486
000000000004641888 0000469974 Batizovce Sládkovičova 487
000000000004915162 0000558393 Batizovce Sládkovičova 488
000000000000037541 0000528034 Batizovce Sládkovičova 489

Prílohy

VSD info

10102021eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,49 kB
Dátum vloženia: 8. 7. 2021 9:49
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2021 9:55
Autor: VSD a.s.

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom