Obec Batizovce
Obec Batizovce

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - rok 2019

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - rok 2019 1

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2018 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2019 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Bližšie informácie nájdete nižšie.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje


Priznanie podávajú tí daňovníci, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2019 zapísaná v katastri nehnuteľností alebo daňovníci, ktorí v roku 2018 predali, darovali, alebo im zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2019 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prístavba, nadstavba, zmena účelu užívania stavby a pod.).
V prípade nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľností na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva :
- každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
- jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží oznámenie o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (príloha č. 1 VZN č. 1/2015)
Lehota na podanie daňového priznania na rok 2019 je do 31. 1. 2019.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby.
Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, daňovník vyplní len úvod (žlté tlačivo obidve strany) a konkrétny oddiel (k dani, ku ktorej podáva priznanie), nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.


Tlačivá na stiahnutie tvoria prílohu tejto správy v samostatných PDF súboroch .

Prílohy

Priznanie

Priznanie k DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB

Poucenie

Poucene - priznanie k DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB

Potvrdenie

Potvrdenie o podani priznania k DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,02 kB
Dátum vloženia: 16. 1. 2019 9:51
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2019 9:57
Autor: Obec Batizovce

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Tatry Podhorie - OOCR

Tatry Podhorie

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15
16
17
18
19
20 21
22 23
24
25
26
27
28
29
30 1
2 3 4 5

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov