Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 151
TÝŽDEŇ: 666
CELKOM: 708694

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - rok 2019

Typ: ostatné
Priznanie k dani z nehnuteľnosti - rok 2019 1Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2018 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2019 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Bližšie informácie nájdete nižšie.


Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje


Priznanie podávajú tí daňovníci, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2019 zapísaná v katastri nehnuteľností alebo daňovníci, ktorí v roku 2018 predali, darovali, alebo im zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2019 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prístavba, nadstavba, zmena účelu užívania stavby a pod.).
V prípade nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľností na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva :
- každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
- jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží oznámenie o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (príloha č. 1 VZN č. 1/2015)
Lehota na podanie daňového priznania na rok 2019 je do 31. 1. 2019.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby.
Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, daňovník vyplní len úvod (žlté tlačivo obidve strany) a konkrétny oddiel (k dani, ku ktorej podáva priznanie), nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.


Tlačivá na stiahnutie tvoria prílohu tejto správy v samostatných PDF súboroch .


Prílohy

Vytvorené: 16. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2019 09:57
Autor: Obec Batizovce