Obec Batizovce
Obec Batizovce

Výzva občanom

Výzva občanom

Vážení občania,
na základe mediálne zverejnených informácií Vás chcem upozorniť na podozrenie výskytu respiračného ochorenia COVID 19 v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach. Toto ochorenie spôsobuje Korona vírus ktorý už zasiahol celý svet. Nakoľko je podozrenie, že sa tento vírus vyskytuje už aj v Batizovciach a to doslova len niekoľko metrov od našich domácností, rád by som Vás požiadal aby sme:

Vážení občania,

na základe mediálne zverejnených informácií Vás chcem upozorniť na podozrenie výskytu respiračného ochorenia COVID 19 v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach. Toto ochorenie spôsobuje Korona vírus ktorý už zasiahol celý svet. Nakoľko je podozrenie, že sa tento vírus vyskytuje už aj v Batizovciach a to doslova len niekoľko metrov od našich domácností, rád  by som Vás požiadal aby sme:

  • dôsledne dodržiavali všetky hygienické preventívne opatrenia ako sú nosenie rúška, časté umývanie rúk, používanie dezinfekčných prostriedkov,
  • zvážili nutnosť návštevy akejkoľvek inštitúcie ktorej návšteva sa dá odložiť,
  • v maximálnej možnej miere obmedzili svoj pohyb a pohyb svojich blízkych na verejných priestranstvách,
  • nezabúdali na svojich starších rodinných príslušníkov a zabezpečili im potrebnú starostlivosť a bežné nákupy do domácnosti, aby vôbec nemuseli opustiť svoje domácnosti,
  • nezabúdali byť k sebe ohľaduplní a rešpektovali dodržiavanie preventívnych opatrení aj na verejnosti (dodržiavanie dostatočných rozostupov  a pod.).

Korona vírus, ktorý nepozná hranice chotára ani štátu je tu s nami či sa nám to páči alebo nie, a je len na nás ako túto situáciu zvládneme. Verím, že každé preventívne opatrenie ktoré prijmeme a budeme ho dôsledne dodržiavať má obrovský dopad na ochranu nás samých a našich blízkych pred možnou nákazou. Nepoľavujme s prijatých opatrení ktoré nás chránia navzájom.

V prípade akútnych a nepredvídateľných situácii neváhajte telefonicky kontaktovať linku 112 prípadne zamestnancov obce a starostu obce.

Veľa zdravia, odvahy a trpezlivosti praje

JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce a kolektív zamestnancov obce.

Dátum vloženia: 18. 4. 2020 15:53
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 4. 2020 15:56
Autor: Obec Batizovce

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom