Obec Batizovce
Obec Batizovce

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov v obci Batizovce na rok 2024 si môžete stiahnuť aj ako PDF súbor

Zber odpadu

Je dôležité, aby v deň zberu :

  • boli zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložené na určené miesto do 6.00 hod. ráno
  • boli zberné nádoby plne funkčné a nepoškodené,
  • bol odpad umiestňovaný len do nádob na to určených platným VZN obce,
  • odpad neobsahoval nepovoléne zložky (horúci popol, nebezpečné látky a pod.),
  • kalendár zberu odpadov je určený pre fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú zapojení do množstvového zberu odpadu od 01.01.2022 a samotný zber je realizovaný na základe individuálnych dohôd.

Pri nedodržaní podmienok zberu odpadov v obci Batizovce nemusí zberná spoločnosť vykonať zber z takéhoto miesta.

 

Nebezpečný odpad

Do mobilnej zberne patria:
Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Nepatria sem:
použité pneumatiky,
stavebný alebo komunálny odpad
farby, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. , do kontajnera patria len obaly z týchto látok.
Je zakázané nechávať nebezpečný odpad voľne uložený pred uzavretou mobilnou zberňou mimo hodín určených na odovzdávanie nebezpečného odpadu.

Upozorňujeme, že priestor umiestnenia mobilnej zberne je monitorovaný kamerovým systémom.

Elektro odpad

Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.

Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok 29.1.
Utorok 30.1.
Streda 31.1.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber plastov, VKM, kovových obalov
Zber plastov, VKM, kovových obalov pre fzzické osoby
Štvrtok 1.2.
Piatok 2.2.
Sobota 3.2.
Nedeľa 4.2.
Pondelok 5.2.
Utorok 6.2.
Streda 7.2.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber papiera
Zber papiera pre fyzické osoby
Štvrtok 8.2.
Piatok 9.2.
Sobota 10.2.
Nedeľa 11.2.
Pondelok 12.2.
Utorok 13.2.
Streda 14.2.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
Štvrtok 15.2.
Piatok 16.2.
Sobota 17.2.
Nedeľa 18.2.
Pondelok 19.2.
Utorok 20.2.
Streda 21.2.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber skla
Zber skla pre fyzické osoby
Štvrtok 22.2.
Piatok 23.2.
Sobota 24.2.
Nedeľa 25.2.
Pondelok 26.2.
Utorok 27.2.
Streda 28.2.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber plastov, VKM, kovových obalov
Zber plastov, VKM, kovových obalov pre fzzické osoby
Štvrtok 29.2.
Piatok 1.3.
Sobota 2.3.
Nedeľa 3.3.

Domov

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Tatry Podhorie - OOCR

Tatry Podhorie

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 1 2 3

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov