Obec Batizovce
Obec Batizovce

Kalendár zberu odpadov

Kalendár zberu odpadov v obci Batizovce na rok 2024 si môžete stiahnuť aj ako PDF súbor

Zber odpadu

Je dôležité, aby v deň zberu :

  • boli zberné nádoby a vrecia s vytriedenými odpadmi vyložené na určené miesto do 6.00 hod. ráno
  • boli zberné nádoby plne funkčné a nepoškodené,
  • bol odpad umiestňovaný len do nádob na to určených platným VZN obce,
  • odpad neobsahoval nepovoléne zložky (horúci popol, nebezpečné látky a pod.),
  • kalendár zberu odpadov je určený pre fyzické osoby. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú zapojení do množstvového zberu odpadu od 01.01.2022 a samotný zber je realizovaný na základe individuálnych dohôd.

Pri nedodržaní podmienok zberu odpadov v obci Batizovce nemusí zberná spoločnosť vykonať zber z takéhoto miesta.

 

Nebezpečný odpad

Do mobilnej zberne patria:
Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Nepatria sem:
použité pneumatiky,
stavebný alebo komunálny odpad
farby, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. , do kontajnera patria len obaly z týchto látok.
Je zakázané nechávať nebezpečný odpad voľne uložený pred uzavretou mobilnou zberňou mimo hodín určených na odovzdávanie nebezpečného odpadu.

Upozorňujeme, že priestor umiestnenia mobilnej zberne je monitorovaný kamerovým systémom.

Elektro odpad

Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.

Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok 27.5.
Utorok 28.5.
Streda 29.5.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber plastov, VKM, kovových obalov
Zber plastov, VKM, kovových obalov pre fzzické osoby
Štvrtok 30.5.
Piatok 31.5.
Sobota 1.6.
Nedeľa 2.6.
Pondelok 3.6.
Utorok 4.6.
Streda 5.6.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber papiera
Zber papiera pre fyzické osoby
Štvrtok 6.6.
Piatok 7.6.
Sobota 8.6.
Nedeľa 9.6.
Pondelok 10.6.
Utorok 11.6.
Streda 12.6.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber plastov, VKM, kovových obalov
Zber plastov, VKM, kovových obalov pre fzzické osoby
Štvrtok 13.6.
Piatok 14.6.
Sobota 15.6.
Nedeľa 16.6.
Pondelok 17.6.
Utorok 18.6.
Streda 19.6.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber skla
Zber skla pre fyzické osoby
Štvrtok 20.6.
Piatok 21.6.
Sobota 22.6.
Nedeľa 23.6.
Pondelok 24.6.
Utorok 25.6.
Streda 26.6.
      Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby
      Zber plastov, VKM, kovových obalov
Zber plastov, VKM, kovových obalov pre fzzické osoby
Štvrtok 27.6.
Piatok 28.6.
Sobota 29.6.
Nedeľa 30.6.

Domov

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Územný plán obce

005

Územný plán obce UPN obce

Kompletné vydanie Územného plánu obce Batizovce v digitálnej podobe - vrátane 11 zmien a doplnení

005

Tatry Podhorie - OOCR

Tatry Podhorie

Batizovská izba Hasičská izba

Batizovská izba
Hasičská izba

Otváracie  hodiny:
Utorok:  10:00 – 12:00
               15:00 – 17:00
Piatok:  15:00 –  17.00   
Sobota: 10.00 - 12.00
               15.00 - 17.00   
Nedeľa: 15.00 - 17.00                      

Návštevu Batizovskej a Hasičskej izby je potrebné nahlásiť vopred na tel.: 0944 136 802,  0910 661 483

Zber odpadov 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov