Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 11
TÝŽDEŇ: 11
CELKOM: 691151

Obsah

VZN

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 353x

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 306x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 449x

VZN č. 6/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Stiahnuté: 316x

VZN č. 1/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Stiahnuté: 270x

VZN č. 7/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnu č. 2 ÚPN Stiahnuté: 276x

VZN č. 4/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 305x

VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stiahnuté: 262x

VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia... Stiahnuté: 303x

VZN č. 1/2011 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Batizovce. Stiahnuté: 490x

VZN č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Batizovce. Stiahnuté: 228x

VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... Stiahnuté: 276x

VZN č. 2/2009 o stravovaní v jedálni. Stiahnuté: 173x

VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 154x

VZN č. 2/2008 o podmienkách poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 151x

VZN č. 5/2006 o propagácii volebnej kampane k voľbám do oránov obcí. Stiahnuté: 158x

VZN č. 5/2005 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami pri organizovaní vpp Stiahnuté: 151x

VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov v obci. Stiahnuté: 159x

VZN č. 3/2004 o propagácii volebnej kampane (EP). Stiahnuté: 146x

VZN č. 18/1998 o propagácii volebnej kampane. Stiahnuté: 154x

Stránka