Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 86
TÝŽDEŇ: 684
CELKOM: 695290

Obsah

VZN

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 915x

VZN 1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 393x

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 358x

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 311x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 460x

VZN č. 6/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Stiahnuté: 321x

VZN č. 1/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Stiahnuté: 277x

VZN č. 7/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnu č. 2 ÚPN Stiahnuté: 281x

VZN č. 4/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 313x

VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stiahnuté: 267x

VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia... Stiahnuté: 307x

VZN č. 1/2011 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Batizovce. Stiahnuté: 504x

VZN č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Batizovce. Stiahnuté: 234x

VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... Stiahnuté: 281x

VZN č. 2/2009 o stravovaní v jedálni. Stiahnuté: 178x

VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 162x

VZN č. 2/2008 o podmienkách poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 157x

VZN č. 5/2006 o propagácii volebnej kampane k voľbám do oránov obcí. Stiahnuté: 164x

VZN č. 5/2005 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami pri organizovaní vpp Stiahnuté: 157x

VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov v obci. Stiahnuté: 164x

Stránka