Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 240
TÝŽDEŇ: 952
CELKOM: 726455

Obsah

VZN

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 447x

VZN č. 2/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O Batizovce Stiahnuté: 403x

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 965x

VZN 1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 416x

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 382x

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 324x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 497x

VZN č. 6/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Stiahnuté: 339x

VZN č. 1/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Stiahnuté: 291x

VZN č. 7/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnu č. 2 ÚPN Stiahnuté: 297x

VZN č. 4/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 331x

VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stiahnuté: 284x

VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia... Stiahnuté: 326x

VZN č. 1/2011 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Batizovce. Stiahnuté: 544x

VZN č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Batizovce. Stiahnuté: 252x

VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... Stiahnuté: 304x

VZN č. 2/2009 o stravovaní v jedálni. Stiahnuté: 194x

VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 176x

VZN č. 2/2008 o podmienkách poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 172x

VZN č. 5/2006 o propagácii volebnej kampane k voľbám do oránov obcí. Stiahnuté: 178x

Stránka