Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obec Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2562 3562

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 7
TÝŽDEŇ: 3022
CELKOM: 556776

Obsah

VZN

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 254x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 364x

VZN č. 6/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Stiahnuté: 263x

VZN č. 1/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Stiahnuté: 226x

VZN č. 7/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnu č. 2 ÚPN Stiahnuté: 230x

VZN č. 4/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 258x

VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stiahnuté: 214x

VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia... Stiahnuté: 251x

VZN č. 1/2011 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Batizovce. Stiahnuté: 398x

VZN č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Batizovce. Stiahnuté: 185x

VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... Stiahnuté: 227x

VZN č. 2/2009 o stravovaní v jedálni. Stiahnuté: 127x

VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 111x

VZN č. 2/2008 o podmienkách poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 109x

VZN č. 5/2006 o propagácii volebnej kampane k voľbám do oránov obcí. Stiahnuté: 112x

VZN č. 5/2005 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami pri organizovaní vpp Stiahnuté: 109x

VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov v obci. Stiahnuté: 113x

VZN č. 3/2004 o propagácii volebnej kampane (EP). Stiahnuté: 103x

VZN č. 18/1998 o propagácii volebnej kampane. Stiahnuté: 108x

Stránka