Obec Batizovce
Obec Batizovce

Zasadnutia

Plán zasadnutí OcZ v roku 2021
03.02.2021
14.04.2021
23.06.2021
08.09.2021
27.10.2021
08.12.2021
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
03.02.2021 14.04.2021 23.06.2021 08.09.2021 27.10.2021 08.12.2021          
Mgr.   Vladimír Andraš P                    
Daniel Hudák P                    
Ing. Peter Hutník P                    
Juraj Balogh P                    
Jaroslav Kuzmík P                    
Ing. František Lizák P                    
Mgr. Cyril Nemec P                    
Marta Šerfelová N                    
Ľubomír Šoltís P                    

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný

Domov

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom