Obec Batizovce
Obec Batizovce

Zasadnutia

Plán zasadnutí OcZ v roku 2020
05.02.2020
15.04.2020 - konané 22.04.2020
24.06.2020
02.09.2020
28.10.2020
09.12.2020
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
05.02.2020 22.04.2020 24.06.2020 02.09.2020 28.10.2020            
Mgr.   Vladimír Andraš P N P P N            
Daniel Hudák P P P P P            
Ing. Peter Hutník P P P P P            
Juraj Balogh P P P P P            
Jaroslav Kuzmík N P P P P            
Ing. František Lizák P P P P P            
Mgr. Cyril Nemec P P P P P            
Marta Šerfelová P P P P N            
Ľubomír Šoltís P P P P N            

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný

Domov

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom