Obec Batizovce
Obec Batizovce

Zamestnanci

JUDr. Gabriel BornárJUDr. Gabriel Bodnár
starosta

t.č.: 0915 126 223
e-mail: starosta@obecbatizovce.sk

 

 

 

 


Vladimír BelákVladimír Belák
prednosta úradu

t.č.: 0907 477 799
e-mail: prednosta@obecbatizovce.sk

 

 

 

 

 

Anna ZacharováAnna Zacharová
- podateľňa 
- evidencia obyvateľov
- osvedčovanie podpisov a listín

t.č.: 052 78 86 462
e-mail: podatelna@obecbatizovce.sk

 

 

 

 

Viera ČupováIng. Viera Čupová
- ekonomická agenda, účtovníctvo

t.č.: 052 77 56 312
e-mail: ekonom@obecbatizovce.sk

 

 

 

 

Mgr. Silvia BankováMgr. Silvia Benková
- pokladňa
- správa daní a poplatkov pre fyzické osoby a právnické osoby
 

t.č.: 052 77 58 196
e-mail: dane@obecbatizovce.sk

 

 

 

 

Bc. Stanisava GéciováBc. Stanislava Géciová
- pokladňa
- mzdová a personálna agenda
- overovanie podpisov a listín

t.č.: 052 77 58 196
e-mail: mzdy@obecbatizovce.sk

 

 

 

gr. Simona ChovanováMgr. Simona Chovanová
- sekretariát
- projekty

t.č.: 052 77 56 312
e-mail: projekty@obecbatizovce.sk
 

 

 

 

Mgr. Mária HudákováMária Hudáková
- koorginátor MOPS

t.č.: 052 77 56 312
e-mail: vpp@obecbatizovce.sk

 

 

 

 

Miroslava ŠalátováMgr. Miroslava Šalátová
- sekretariát
- sociálna agenda

t.č.: 052 77 56 312
e-mail: socialne@obecbatizovce.sk

 

 

 

Ing. Angela Františková
hlavný kontrolór obce
t.č.: 052 77 56 312
e-mail: hko@obecbatizovce.sk

Ing. Miriam Závacká
konzultačné dni - každý štvrtok od 7.30 hod. - do 11.30 hod. na OcÚ Batizovce
- územné a stavebné konanie
- dopravné stavby
- drobné stavby

t.č.: 0948 125 988
e-mail: miriamzavacka@gmail.com

Spoločný obecný úrad Svit

konzultačné dni - každý štvrtok od 7.30 hod. - do 11.30 hod. na OcÚ Batizovce

Úloha v org. štruktúre

územné a stavebné konanie, dopravné stavby, drobné stavby - Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

Obecný úrad

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom