Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenia je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase 27. august 2021 od 10:00 h do 16:00 h

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Číslo elektromeru                 ČOM            Oobec   Ulica Číslo domu
000000000000062606 0001421642 Batizovce Batizovce 0
000000000030033594 0001465785 Batizovce Bez ulice 1 0
000000000000015564 0001366452 Batizovce Športová 558
000000000000062609 0001422314 Batizovce Športová 574

Dátum vloženia: 28. 7. 2021 11:37
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 7. 2021 11:41
Autor: VSD a.s.