Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Polícia SR informuje

Polícia SR informuje 1

s cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä obetí trestných činov Vám (a Vašim občanom miest a obcí) dávam do povedomia informáciu, že na Okresnom úrade v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 16 je zriadená informačná kancelária pre obete trestných činov .......

s cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä obetí trestných činov Vám (a Vašim občanom miest a obcí) dávam do povedomia informáciu, že na Okresnom úrade v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 16 je zriadená informačná kancelária pre obete trestných činov v priestoroch klientskeho centra. Obetiam alebo potenciálnym obetiam je detašované pracovisko k dispozícii každý utorok v čase od 8.30 do 15.00 hod. Zamestnanec kancelárie poskytuje aj služby v podobe sprostredkovania odbornej konzultácie v oblasti právnej podpory a usmernenia, psychologického poradenstva a sociálneho poradenstva.

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť termín na telefónnom čísle +421 908 796 810 alebo +421 51 7082 458. Rovnako tak je možné urobiť aj prostredníctvom správy na e-mailovej adrese martin.jurica@minv.sk.

Zároveň sa obraciam na Vás so žiadosťou o zabezpečenie zverejnenia informácie a informačného letáka „Pomoc obetiam trestných činov“ (viď príloha), Vám dostupnými formami, napr. prostredníctvom webovej stránky, vyvesením na nástenke alebo úradnej tabuli a pod.

Za spoluprácu a spätnú odpoveď ďakujem.

S pozdravom,

npor. Mgr. Mária Holotňáková
referent špecialista | skupiny prevencie vnútorného oddelenia | Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade

Dátum vloženia: 10. 12. 2021 7:40
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 12. 2021 7:43
Autor: Polícia SR