Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zimné vykurovanie - DHZ Batizovce informuje

Zimné vykurovanie - DHZ Batizovce informuje 1

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané nielen vykurovaním našich obydlí, ale aj nečakanými udalosťami, ktoré pri tejto činnosti vznikajú.

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané nielen vykurovaním našich obydlí, ale aj nečakanými udalosťami, ktoré pri tejto činnosti vznikajú. Každoročne počas tohto obdobia na území SR vzniká množstvo požiarov so značnými škodami a dochádza žiaľ aj k zraneniu alebo usmrteniu osôb a zvierat. Preto, aby škody nevznikali musíme predchádzať samotnému vzniku požiaru. K tomu Vám ponúkame niekoľko rád „ ako nevyhorieť“:

  • Neprehrievajte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte na nich, alebo v ich blízkosti horľavé materiály ani oblečenie
  • Neponechávajte tieto spotrebiče bez dozoru,
  • Nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny – benzín, petrolej, lieh a pod.
  • Preverte povalový priestor Vášho domu, či sa v tesnej blízkosti komína nenachádzajú, alebo cez komín neprechádzajú drevené časti krovu, prípadne iné horľavé materiály
  • Dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece, krby a pod. boli vždy umiestnené na nehorľavom podklade, alebo podložke podľa rozmerov stanovených platnými predpismi a aby boli riadne zaústené do komínových prieduchov
  • Popol z vykurovacích telies na tuhé palivo vysypávajte vždy do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
  • Tuhé palivo umiestnite aspoň 1 meter od vykurovacieho telesa
  • Nezabúdajte, že vianočný stromček je najkrajší zelený a keď na ňom svietia len Vami nainštalované svietidla, nenechávajte ich rozsvietené bez dozoru.

     Predchádzať požiarom od vykurovania možno len dodržiavaním dobre mienených rád, ako aj dodržiavaniu požiarno – bezpečnostných predpisov. Určite je v záujme všetkých občanov, aby požiarov od vykurovanie bolo čo najmenej.

Dátum vloženia: 5. 12. 2022 7:51
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2022 7:53
Autor: DHZ Batizovce