Batizovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutia

Plán zasadnutí OcZ v roku 2021
03.02.2021
14.04.2021
23.06.2021
08.09.2021
27.10.2021
08.12.2021
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
05.02.2020 22.04.2020 24.06.2020 02.09.2020 28.10.2020 09.12.2020 28.12.2020        
Mgr.   Vladimír Andraš P N P P N P P        
Daniel Hudák P P P P P P P        
Ing. Peter Hutník P P P P P P P        
Juraj Balogh P P P P P P N        
Jaroslav Kuzmík N P P P P P P        
Ing. František Lizák P P P P P P P        
Mgr. Cyril Nemec P P P P P P P        
Marta Šerfelová P P P P N N N        
Ľubomír Šoltís P P P P N P P        

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný