Batizovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutia

Plán zasadnutí OcZ v roku 2021
03.02.2021
14.04.2021
23.06.2021
08.09.2021
27.10.2021
08.12.2021
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
03.02.2021 14.04.2021 23.06.2021 08.09.2021 27.10.2021 08.12.2021          
Mgr.   Vladimír Andraš P                    
Daniel Hudák P                    
Ing. Peter Hutník P                    
Juraj Balogh P                    
Jaroslav Kuzmík P                    
Ing. František Lizák P                    
Mgr. Cyril Nemec P                    
Marta Šerfelová N                    
Ľubomír Šoltís P                    

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný