Batizovce - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutia

Plán zasadnutí OcZ v roku 2020
05.02.2020
15.04.2020 - konané 22.04.2020
24.06.2020
02.09.2020
28.10.2020
09.12.2020
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
05.02.2020 22.04.2020 24.06.2020 02.09.2020              
Mgr.   Vladimír Andraš P N P P              
Daniel Hudák P P P P              
Ing. Peter Hutník P P P P              
Juraj Balogh P P P P              
Jaroslav Kuzmík N P P P              
Ing. František Lizák P P P P              
Mgr. Cyril Nemec P P P P              
Marta Šerfelová P P P P              
Ľubomír Šoltís P P P P              

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný