Zasadnutia

Zasadnutia

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zasadnutia

 

Plán zasadnutí OcZ v roku 2018 - 2019
30.11.2018
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

 

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
30.11.2018 06.02.2019 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Mgr.   Vladimír Andraš P P                  
Daniel Hudák P P                  
Bc. Peter Hutník P P                  
Juraj Balogh P P                  
Jaroslav Kuzmík P P                  
Ing. František Lizák P P                  
Mgr. Cyril Nemec P P                  
Marta Šerfelová P P                  
Ľubomír Šoltís P P                  

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný O- Ospravedlnený

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK