Obec Batizovce - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutia

Plán zasadnutí OcZ v roku 2020
05.02.2020
15.04.2020 - konané 22.04.2020
24.06.2020
02.09.2020
28.10.2020
09.12.2020
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

Meno a priezvisko Dátum zasadnutia
05.02.2020 22.04.2020                  
Mgr.   Vladimír Andraš P N                  
Daniel Hudák P P                  
Ing. Peter Hutník P P                  
Juraj Balogh P P                  
Jaroslav Kuzmík N P                  
Ing. František Lizák P P                  
Mgr. Cyril Nemec P P                  
Marta Šerfelová P P                  
Ľubomír Šoltís P P                  

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný