Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh VZN č. 1/2017, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017

Návrh VZN č. 1/2017 si môžete vo formáte .pdf stiahnuť TU

Dátum zvesenia: 16. 3. 2017