Obec Batizovce - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Návrh VZN c.2/2020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Batizovce

Návrh VZN c.2/2020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Batizovce vo formáte .pdf

Dátum zvesenia: 3. 9. 2020 Zodpovedá: Vladimír Belák