Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí

Návrh VZN č. 3/2017 si môžete vo formáte .pdf stiahnuť TU

Dátum zvesenia: 16. 3. 2017