Obec Batizovce - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov.

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľuje o z n á m i ť
možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov
na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
na obdobie 2020/2021 najneskôr do 15.08.2020 - dokument vo formáte .pdf

Dátum zvesenia: 16. 8. 2020 Zodpovedá: Vladimír Belák