Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Dátum zvesenia: 5. 4. 2023 Zodpovedá: Vladimír Belák