Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obecný úrad Batizovce
Štúrova 29/2
059 35 Batizovce
IČO 00 32 61 19     
DIČ 20 21 21 26 55

Tel: 052 7756 312
Fax: 052 7756 312

obec@obecbatizovce.sk

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Kalendár separovaného zberu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 288
TÝŽDEŇ: 1955
CELKOM: 330391

Obsah

VZN

VZN č. 3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí Stiahnuté: 74x

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. Stiahnuté: 73x

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 Stiahnuté: 61x

VZN č. 5/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 100x

VZN č. 3/2016 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Batizovce Stiahnuté: 388x

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce Stiahnuté: 193x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 Stiahnuté: 164x

VZN č. 4/2015 o podmienkách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 208x

VZN č. 2/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN-O Batizovce Stiahnuté: 174x

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 590x

VZN 1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 205x

VZN č. 3/2013 o stravovaní v jedálni Stiahnuté: 165x

VZN č. 2/2013 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach Stiahnuté: 159x

VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 242x

VZN č. 6/2011 o podmienkach držania psov na území obce. Stiahnuté: 189x

VZN č. 1/2012 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Stiahnuté: 159x

VZN č. 7/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnu č. 2 ÚPN Stiahnuté: 174x

VZN č. 4/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 ÚPN-O Stiahnuté: 183x

VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Stiahnuté: 155x

VZN č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia... Stiahnuté: 183x

Stránka