Obec Batizovce
Obec Batizovce

Kontakt

Štúrova 29/2
059 35, Batizovce

IČO: 00326119 DIČ: 2021212655

Kód obce: O523402

Adresa

Štúrova 29/2
059 35, Batizovce
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Kontakty

Telefón: 052 7756 312 Fax: 052 7756 312 E-mail: obec@obecbatizovce.sk

Osoby

JUDr. Gabriel Bodnár

    JUDr. Gabriel Bodnár Starosta

Vladimír Belák

    Vladimír Belák prednosta úradu

Ing. Angela Františková

hlavný kontrolór obce

Anna Zacharová

    Anna Zacharová podateľňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov a listín

Ing. Miriam Závacká

územné a stavebné konanie, dopravné stavby, drobné stavby

Mgr. Simona Chovanová

    Mgr. Simona Chovanová projekty, sekretariát

Mgr. Silvia Benková

pokladňa, miestne dane a poplatky

Mgr. Mária Hudáková

koordinátor aktivačných činností

Bc. Stanislava Géciová

personálna a mzdová agenda, overovanie listín a podpisov

Ing. Viera Čupová

    Ing. Viera Čupová Ekonomická a účtovná agenda

Mgr. Miroslava Šalátova

sociálna agenda, sekretariát

Kontakt

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom