Obec Batizovce
Obec Batizovce

Ing. Miriam Závacká

Spoločný obecný úrad Svit

konzultačné dni - každý štvrtok od 7.30 hod. - do 11.30 hod. na OcÚ Batizovce

Úloha v org. štruktúre

územné a stavebné konanie, dopravné stavby, drobné stavby - Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

Kontakt

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom