Obec Batizovce - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu 1

V dvore obecného úradu bude pristavený kontajner na zber nebezpečného odpadu, ktorý bude otvorený:28.4.(utorok): v čase 13.30 – 15.30 hod. a od 29.4. do 4.5.. (čiže od utorka do pondelka okrem nedele ) v čase 9.00-11.00 hod. a 13.30 - 15.30 hod.

Do mobilnej zberne patria:

·         Žiarivky

·         Opotrebovaný motorový olej

·         Akumulátory a batérie

·         Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Je prísne zakázané:

·         nechávať nebezpečný odpad voľne uložený pred uzavretou mobilnou zberňou mimo hodín určených na odovzdávanie nebezpečného odpadu,

·         použité pneumatiky,

·         stavebný alebo komunálny odpad

·         farby, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. , do kontajnera patria len obaly z týchto látok

·         Upozorňujeme, že priestor umiestnenia mobilnej zberne je monitorovaný kamerovým systémom.

Dátum vloženia: 23. 4. 2020 7:41
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2020 7:42
Autor: Obec Batizovce