Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu 1

Upozorňujeme občanov, že v našej obci bude prebiehať zber nebezpečného odpadu.

Kontajner na zber nebezpečného odpadu bude umiestnený vo  dvore  obec. úradu a bude sprístupnený:

12.04. -14.04.2022 (utorok až štvrtok) v čase  10.00-12.00 hod. a 13.30 – 15.30hod. 16.04.2022 (sobota) v čase  10.00-12.00 hod. a 13.30 – 15.30hod.

Do mobilnej zberne patria:

  • žiarivky
  • opotrebovaný motorový olej
  • akumulátory a batérie
  • znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Nepatria sem:

  • použité pneumatiky,
  • stavebný alebo komunálny odpad
  • farby, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. , do kontajnera patria len obaly z týchto látok.


Je zakázané nechávať nebezpečný odpad voľne uložený pred uzavretou mobilnou zberňou mimo hodín určených na odovzdávanie nebezpečného odpadu
Upozorňujeme, že priestor umiestnenia mobilnej zberne je monitorovaný kamerovým systémom.

Dátum vloženia: 11. 4. 2022 7:31
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2022 7:37
Autor: Obec Batizovce