Tlačivá

Tlačivá

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Daňové

Daň za ubytovanie - oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti .ODCX Stiahnuté: 12x

Daň za ubytovanie - oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti .ODT Stiahnuté: 12x

Poplatok za KO - oznámenie o vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti pre FO .DOCX Stiahnuté: 14x

Poplatok za KO - oznámenie o vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti pre FO .ODT Stiahnuté: 12x

Poplatok za KO - oznámenie o vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti pre PO .DOCX Stiahnuté: 12x

Poplatok za KO - oznámenie o vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti pre PO .ODT Stiahnuté: 13x

Poplatok za KO pre FO - čestné vyhlásenie .DOCX Stiahnuté: 14x

Poplatok za KO pre FO - čestné vyhlásenie .ODT Stiahnuté: 12x

Poplatok za KO pre FO - potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru .DOCX Stiahnuté: 20x

Poplatok za KO pre FO - potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru .ODT Stiahnuté: 135x

Poplatok za KO pre FO - žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku .DOCX Stiahnuté: 13x

Poplatok za KO pre FO - žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku .ODT Stiahnuté: 11x

Verejné priestranstvo - Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti .DOCX Stiahnuté: 13x

Verejné priestranstvo - Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti .ODT Stiahnuté: 13x

Iné

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - DOCX Stiahnuté: 129x

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - ODT Stiahnuté: 189x

Ohlásenei činnosti samostatne hospodariacého roľníka - DOX Stiahnuté: 184x

Ohlásenei činnosti samostatne hospodariacého roľníka - ODT Stiahnuté: 138x

Žiadosť o záber verejného priestranstva - DOCX Stiahnuté: 138x

Žiadosť o záber verejného priestranstva - ODT Stiahnuté: 203x

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK