Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa

 

 


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Jozef Liga - oznámenie o uložení zásielky 26.05.2020 11.06.2020
Záverečný účet Obce Batizovce za rok 2019 25.05.2020 25.06.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Batizovce 20.05.2020 05.06.2020
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2019 28.02.2020 28.02.2021
Miera vytriedenie komunálneho odpadu v obci Batizovce za rok 2019 26.02.2020 31.12.2020
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Batizovce za rok 2019 12.02.2020 31.12.2020
Pozvánka na 17 zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.03.2017 13.03.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení stavebného konania 03.03.2017 19.03.2017
Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA - Batizovce 03.03.2017 31.12.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 01.03.2017 17.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.03.2017 01.03.2017 29.03.2017
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Batizovce. 28.02.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o skončení vyvlastňovacích konaní 28.02.2017 16.03.2017
Návrh VZN č. 1/2017, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 28.02.2017 16.03.2017
Návrh VZN č.3/2017 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí 28.02.2017 16.03.2017
Verejná vyhláška - Zozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2017/4264/3649/ŠSS-KL 22.02.2017 10.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 26.7.2016 07.07.2016 27.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 28.7.2016 07.07.2016 29.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.7.2016 07.07.2016 30.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny 26.04.2016 25.05.2016
Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže 3/2015 07.07.2015 31.05.2016
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK