Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Štúrova 29/2
059 35, Batizovce

IČO: 00326119 DIČ: 2021212655

Kód obce: O523402

Bankové spojenie

Bežný účet obce Batizovce IBAN: SK5402000000000025623562

Adresa

Štúrova 29/2
059 35, Batizovce
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Kontakty

Telefón: 052 7756 312 Fax: 052 7756 312 E-mail: obec@obecbatizovce.sk

Osoby

Ing. Angela Františková

  Ing. Angela Františková
hlavný kontrolór obce

Ing. Miriam Závacká

  Ing. Miriam Závacká
územné a stavebné konanie, dopravné stavby, drobné stavby

Mgr. Simona Chovanová

  Mgr. Simona Chovanová
projekty, sekretariát

Mgr. Silvia Benková

  Mgr. Silvia Benková
pokladňa, miestne dane a poplatky

Mgr. Mária Hudáková

  Mgr. Mária Hudáková
podateľňa, evidencia obyvateľov

Bc. Stanislava Géciová

  Bc. Stanislava Géciová
personálna a mzdová agenda, overovanie listín a podpisov

Ing. Viera Čupová

  Ing. Viera Čupová
Ekonomická a účtovná agenda

Slavomír Hudák

  Slavomír Hudák
Techbický pracovník

Mgr. Miroslava Šalátova

  Mgr. Miroslava Šalátova
sociálna agenda, sekretariát