Batizovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Štúrova 29/2
059 35, Batizovce

IČO: 00326119 DIČ: 2021212655

Kód obce: O523402

Adresa

Štúrova 29/2
059 35, Batizovce
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Kontakty

Telefón: 052 7756 312 Fax: 052 7756 312 E-mail: obec@obecbatizovce.sk

Osoby

JUDr. Gabriel Bodnár

    JUDr. Gabriel Bodnár Starosta

Vladimír Belák

    Vladimír Belák prednosta úradu

Ing. Angela Františková

hlavný kontrolór obce

Anna Zacharová

    Anna Zacharová podateľňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov a listín

Ing. Miriam Závacká

územné a stavebné konanie, dopravné stavby, drobné stavby

Mgr. Simona Chovanová

    Mgr. Simona Chovanová projekty, sekretariát

Mgr. Silvia Benková

pokladňa, miestne dane a poplatky

Mgr. Mária Hudáková

koordinátor aktivačných činností

Bc. Stanislava Géciová

personálna a mzdová agenda, overovanie listín a podpisov

Ing. Viera Čupová

    Ing. Viera Čupová Ekonomická a účtovná agenda

Mgr. Miroslava Šalátova

sociálna agenda, sekretariát