Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Plán zasadnutí OcZ v roku 2022

01.02.2023
19.04.2023
13.06.2023
06.09.2023
25.10.2023
06.12.2023
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ

  Dátum zasadnutia
Meno a prizvisko
16.11.
2022
07.12.
2022
01.02.
2023
19.04.
2023
13.06.
2023
06.09.
2023
25.10.
2023
06.12.
2023
Alena Marušáková
P N P P P P P  
Štefan Franko
P P N P P P P  
Ing. Peter Hutník
P P P P P N P  
Juraj Balogh
P P P P P P P  
Jaroslav Kuzmík
P P P P P N N  
Ing. František Lizák
P P P P P P P  
PharmDr. Cyril Nemec
P P P P P P P  
Ing. Miroslav Pajerchin
P P P P P P P  
Ľubomír Šoltís
P P P P P P P  

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Batizovce