Batizovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Plán zasadnutí OcZ v roku 2024

07.02.2024
17.04.2024
12.06.2024
11.09.2024
23.10.2024
04.12.2024
 

Prehľad účasti poslancov OcZ v Batizovciach na zasadnutiach OcZ v roku 2023

  Dátum zasadnutia
Meno a prizvisko
07.02.
2024
17.04.
2024
12.06.
2024
11.09.
2024
23.10.
2024
04.12.
2024
 
 
Alena Marušáková
P P            
Štefan Franko
P N            
Ing. Peter Hutník
P P            
Juraj Balogh
P P            
Jaroslav Kuzmík
N N            
Ing. František Lizák
P P            
PharmDr. Cyril Nemec
P P            
Ing. Miroslav Pajerchin
P P            
Ľubomír Šoltís
P P            

Zápisnice z jednotlivých zasadnutí:  P- Prítomný N- Neprítomný

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Batizovce