Obec Batizovce
Obec Batizovce

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu 1

V dvore obecného úradu bude pristavený kontajner na zber nebezpečného odpadu, ktorý bude otvorený:28.4.(utorok): v čase 13.30 – 15.30 hod. a od 29.4. do 4.5.. (čiže od utorka do pondelka okrem nedele ) v čase 9.00-11.00 hod. a 13.30 - 15.30 hod.

Do mobilnej zberne patria:

·         Žiarivky

·         Opotrebovaný motorový olej

·         Akumulátory a batérie

·         Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla....(nie tekuté)

Je prísne zakázané:

·         nechávať nebezpečný odpad voľne uložený pred uzavretou mobilnou zberňou mimo hodín určených na odovzdávanie nebezpečného odpadu,

·         použité pneumatiky,

·         stavebný alebo komunálny odpad

·         farby, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. , do kontajnera patria len obaly z týchto látok

·         Upozorňujeme, že priestor umiestnenia mobilnej zberne je monitorovaný kamerovým systémom.

Dátum vloženia: 23. 4. 2020 7:41
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2020 7:42
Autor: Obec Batizovce

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom