Obec Batizovce
Obec Batizovce

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad 1

Aký je rozdiel medzi BRO - biologicky rozložiteľným odpadom a BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

BRO - biologicky rozložiteľný odpad

je zelený odpad z našich záhrad (tráva, listy, rôzne odrezky drevín a pod.). Tento odpad občania kompostujú vo svojich domácnostiach, alebo ho môžu bezplatne odovzdať do kompastárne medzi Batizovcami a Svitom vždy v stredu od 15.00 hod. - do 17.00 hod. . Tento odpad je zakázané vyvážať do nádoby na tvorbu kompostu umiestnenú pri ČOV, alebo ho voľne vyhadzovať do prírody a vytvárať tak nelegálne skládky. Priestor ČOV je monitorovaný kamerovým systémom a záznam bude v priestupkovom konaní použitý ako dôkazový materiál.

BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

je odpad rastlinného pôvodu z našich kuchýň (nespotrebovaná zelenina, ovocie, šupky a odrezky ovocia a zeleniny a pod.). Tento odpad občania kompostujú vo svojich domácnostiach, prípadne ho môžu bezplatne umiestniť do kompostéra, ktorý je umiestnený a riadne označený pri ČOV. Do tohto kompostéra je zakázané vyhadzovať zvyšky potravín živočíšneho pôvodu (mäso, kosti, syry, mliečne výrobky a pod.) Umiestnením takéhoto odpadu znehodnotíte tvorbu kompostu, ktorý sa v nádobe vytvára. Odpad z kuchýň živočíšneho pôvodu je zakázané vyvážať do nádoby na tvorbu kompostu ktorá je umiestnená pri ČOV, alebo ho voľne vyhadzovať do prírody a vytvárať tak nelegálne skládky. Priestor ČOV je monitorovaný kamerovým systémom a záznam bude v priestupkovom konaní použitý ako dôkazový materiál. 

Čestné prehlásenia

ktoré ste v posledných dňoch odovzdali na obecný úrad potvrdzujú, že BRKO - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad rastlinného pôvodu kompostujete vo vlastnej domácnosti, alebo ho odovzdávate do určenej nádoby na tvorbu kompostu, ktorá je umiestnená pri ČOV. Čestné prehlásenie nepojednáva o možnosti odovzdávať zelený odpad zo záhrad (tráva, listy a pod.) do nádoby pri ČOV. Takáto činnosť je v rozpore so zákonom o odpadoch a so zákonom o ochrane prírody a krajiny a zo strany správneho orgánu bude postihovaná.

Veríme, že problematiku nakladania s BRO a BRKO sme vysvetlili podrobne a zrozumiteľne. V prípade záujmu získate potrebné informácie aj na obecnom úrade. Ďakujeme za zodpovedný prístup k problematike triedenia odpadu.

Dátum vloženia: 1. 7. 2021 13:34
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2021 14:06
Autor: Obec Batizovce

Aktuality

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom