Obec Batizovce
Obec Batizovce

MOPS

Obec Batizovce sa zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program  Ľudské zdroje, OPĽZ-PO5-2018-1. Výzva je zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach  s prítomnosťou MRK. Obec Batizovce vo výzve uspela a od 1.7.2019 začala s realizáciou aktivít projektu.

viac informácií nájdete v priloženom .PDF súbore

 

mops

Domov

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Voda
0850 111 800
052 77 29 548
Elektrika
0800 123 332
0850 123 333
Káblova televízia
048 4152 953
0904 415 835

Sociálne siete

ROZANA - rozhlas v mobile

Batizovce na Youtube

Denné menu

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom